POSTER LİSTESİ
17. PEDİATRİ GÜNLERİ - POSTER LİSTESİ
NO İSİM BAŞLIK
P-1 ENGİN KÖSE BEBEKLERDEN TOPUK KANI ALINMASININ YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUCU: BİOTİNİDAZ ÖRNEĞİ
P-2 ENGİN KÖSE SPLENOMEGALİ AYRICI TANISINDA METABOLİK HASTALIKLARI DA DÜŞÜNMELİYİZ
P-3 ENGİN KÖSE KABA YÜZ GÖRÜNÜMÜ, KISA BOY VE KISA EL PARMAKLARI: BİRİNCİ BASAMAKTA MUKOPOLİSAKKARİDOZ TANISI KOYABİLİR MİYİZ?
P-4 ŞEBNEM YILMAZ BENGOA ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN HEMATOLOJİ HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
P-5 ŞEBNEM YILMAZ BENGOA ADOLESAN ÇOCUKLARDA NUTRİSYONEL ANEMİ NEDENLERİ
P-6 ERDEM ŞİMŞEK ICAST– R, ULUSLARARASI ÇOCUK İSTİSMARINI SORGULAMA- RETROSPEKTİF YÖNTEMİ İLE 2014- 2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILINDA, TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİNDE ÇOCUK İSTİSMARI YAYGINLIĞININ BELİRLENMESİ
P-7 GİZEM ÇİÇEK İNSÜLİN DİRENCİ OLAN OBEZ ADÖLESANLARDA METFORMİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ
P-8 SELDA KAÇAR ÇOCUK ACİL SERVİSTE KARDİYOPULMONER CANLANDIRMA UYGULANAN HASTALARDA SONUCU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-9 ÖZLEM TÜFEKÇİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ NEDENİYLE TEDAVİ ALMIŞ ÇOCUKLARDA GENEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
P-10 BETÜL ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KALP HASTALIKLARINDA EPİDEMİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ: TEK MERKEZ SONUÇLARIMIZ
P-11 ÖZLEM ÜZÜM KRUP HASTALARINDA KLİNİK AĞIRLIĞI BELİRLEYEN ETKENLER
P-12 FİGEN ÇELEBİ ÇELİK YENİDOĞANLARDA OMFALİT GELİŞİMİNE ETKİ EDEN GÜNCEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: PROSPEKTİF OLGU KONTROL ÇALIŞMASI
P-13 HÜSEYİN GÜLEN HİPOTONİK İNFANT ETİYOLOJİSİNDE AĞIR VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNE BAĞLI MEGALOBLASTİK ANEMİ
P-14 SERDAR KAMER KILIÇARSLAN HASTA ÇOCUK VE ERGENLERİN SEMPTOMLARI BAKIM VERENLER VE HEKİMLER TARAFINDAN NASIL ALGILANIYOR?
P-15 HALE TUHAN HAŞİMATO TİROİDİTİ TANILI ÇOCUK VE ERGENLERDE ÇÖLYAK HASTALIĞI TARAMASI RUTİN OLARAK YAPILMALI MIDIR?
P-16 SERPİL UĞUR BAYSAL ENGELLİ ÇOCUKLARA YAKLAŞIM
P-17 HİLAL AYDIN KARBAMAZEPİN SONRASI IVIG İLE DÜZELEN TROMBOSİTOPENİ
P-18 HİLAL AYDIN NADİR GÖRÜLEN BİR BİRLİKTELİK; İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA'LI BİR OLGUDA KRONİK İNFLAMATUAR DEMYELİNİZAN POLİNÖROPATİ
P-19 FATİH DEMİRCİOĞLU STATUS EPİLEPTİKUS VE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ İLE BAŞVURAN GRİSCELLİ SENDROMU
P-20 NAZLI DEVECİ SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS: ALIŞILMADIK BİR MENENJİT ETKENİ- OLGU SUNUMU
P-21 SERPİL UĞUR BAYSAL OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ KARAYOLU GÜVENLİĞİNE YAKLAŞIMLARI VE ÖNLEME
P-22 HÜSEYİN GÜLEN AKUT AĞIR ANEMİ VE SOLUNUM YETMEZLİĞİ İLE BAŞVURAN BİR OLGU: İDİOPATİK PULMONER HEMOSİDEROZİS
P-23 SEDA ŞİRİN KÖSE SANTRAL PUBERTE PREKOKS TANILI BİR ÇOCUKTA TRİPTORELİN ASETAT İLİŞKİLİ ANAFİLAKSİ: OLGU SUNUMU

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.